Xiaomi Druga Przestrzeń Co to jest? Jak włączyć?

Druga przestrzeń to jedna z funkcji, jaką znaleźć można w telefonie Xiaomi z nakładką MIUI. Co umożliwia ta dodatkowa strefa? Jak włączyć i później usunąć drugą przestrzeń? Zapraszam do poradnika!

Xiaomi Druga Przestrzeń Poradnik

Co to jest druga przestrzeń w telefonie Xiaomi?

Druga przestrzeń jest to funkcja w telefonie Xiaomi, umożliwiająca wydzielenie dodatkowej strefy, w której można być zalogowanym na inne konta, mieć inne aplikacje, zdjęcia w galerii czy różnego rodzaju pliki.

Co więcej, dostęp do dodatkowej strefy można również zabezpieczyć za pomocą hasła, czy odcisku palca.

Ponadto, do samego zabezpieczenia programów hasłem, można użyć także innej opcji. Mowa tutaj o funkcji nazwanej przez Xiaomi jako blokowanie aplikacji. Więcej o tym, jak ustawić hasło na aplikacje jest w tym poradniku.

Jak włączyć drugą przestrzeń w Xiaomi?

Sekcja specjalne funkcje w ustawieniachPrzycisk włącz drugą przestrzeńPomyślnie utworzono drugą przestrzeń

Żeby włączyć drugą przestrzeń w telefonie Xiaomi, należy:

 1. Otworzyć ustawienia telefonu
 2. Następnie wybrać sekcję specjalne funkcje
 3. W kolejnym kroku kliknąć druga przestrzeń
 4. Potem wcisnąć przycisk włącz drugą przestrzeń
 5. Później wybrać kontynuuj
 6. Następnie zdecydować o sposobie przełączania między przestrzeniami (hasło lub skrót)
 7. W kolejnym kroku ponownie wcisnąć kontynuuj
 8. Potem kliknąć ustaw teraz (hasło)
 9. Później potwierdzić hasło do pierwszej przestrzeni (jeżeli jest ustawione)
 10. Następnie ustawić hasło dla nowej strefy i wcisnąć potwierdź
 11. Opcjonalnie, na końcu ustawić odcisk palca
Wybór sposobu przełączania między strefamiUstaw hasło do drugiej przestrzeniUstaw odcisk palca do drugiej przestrzeni

Co istotne, po wybraniu opcji: korzystanie ze skrótu, będzie można utworzyć nową strefę bez hasła.

Warto wspomnieć, że odpowiedni przycisk w ustawieniach z nazwą funkcji może nie być widoczny (więcej w części o ustawieniach). Wówczas, należy skorzystać z aplikacji panel sterowania.

Druga przestrzeń w telefonie Xiaomi

Po włączeniu drugiej przestrzeni uruchomiona zostanie nowa strefa.

Druga przestrzeń pulpitSkrót do drugiej przesteni w aplikacji Panel Sterowania

Na starcie do dyspozycji będzie jedynie zestaw systemowych aplikacji. Dostępny będzie jednak Sklep Play skąd można pobrać nowe programy. Alternatywnie aplikacje można dodać również z poziomu ustawień. Więcej o tym w dalszej części poradnika.

Przełączanie się między strefami

Przełączać się między przestrzeniami można dzięki skrótom, na ekranie głównym i w ustawieniach lub za pomocą aplikacji panel sterowania.

Ustawienia drugiej przestrzeni

Aby, dostać się do ustawień drugiej przestrzeni, trzeba najpierw włączyć dodatkową strefę. Następnie wybrać ustawienia, później specjalne funkcje i na końcu kliknąć nazwę omawianego rozwiązania.

Z tego miejsca dostępny jest szereg ustawień podzielonych na 5 sekcji:

Ustawienia drugiej przestrzeniInne ustawienia drugiej przestrzeni

Hasło

Pierwszą z zakładek jest hasło. Z poziomu tej sekcji można włączyć, wyłączyć lub zmienić hasło, a także dodać odcisk palca, który będzie otwierał tylko tę przestrzeń.

Ustawienia pierwszej przestrzeni

W ustawieniach pierwszej przestrzeni można włączyć lub wyłączyć skróty (w ustawieniach i na ekranie głównym) prowadzące do drugiej przestrzeni.

Jak bez skrótu otworzyć dodatkową przestrzeń w telefonie? W tym celu należy udać się do aplikacji panel sterowania. Później trzeba zescrollować na sam dół i wybrać druga przestrzeń.

Z tego miejsce w ustawieniach można zadecydować także o wyświetlaniu w podstawowym interfejsie, powiadomień pochodzących z dodatkowej strefy.

Ustawienia dodatkowej przestrzeni

W kolejnej sekcji dostępne są tylko dwie opcje.

Pierwsza z nich odpowiada za wyświetlanie skrótu na pulpicie umożliwiającego powrót do podstawowego interfejsu. Druga zaś za wyświetlanie powiadomień (tym razem tych pochodzących z głównej przestrzeni).

Dane

Z poziomu kolejnej sekcji, możliwe jest przenoszenie danych pomiędzy strefami.

W praktyce (przynajmniej w prezentowanym Note 9) ogranicza się do wyboru, jakie aplikacje mają być dostępnej w jakiej przestrzeni.

Przenieś dane do drugiej przestrzeniUstawienia aplikacji w drugiej przestrzeniDodawanie aplikacji do drugiej przestrzeni

Jak przenieść aplikacje do drugiej przestrzeni?

Aby, przenieść aplikacje do drugiej przestrzeni, należy:

 1. Otworzyć dodatkową strefę
 2. Potem włączyć ustawienia
 3. Później wybrać specjalne funkcje
 4. Następnie kliknąć druga przestrzeń
 5. W kolejnym kroku wybrać przenieś dane
 6. Potem wcisnąć przycisk ustawienia aplikacji
 7. Później kliknąć wybraną aplikację
 8. Na końcu zaznaczyć użyto w aktualnej przestrzeni lub użyto w obu przestrzeniach

Inne ustawienia

Wśród innych ustawień znalazły się jeszcze:

 • przełączanie między przestrzeniami
 • pokazywanie ikony drugiej przestrzeni na pasku statusu
 • usuwanie utworzonej strefy
 • skrót do polityki prywatności

Jak usunąć drugą przestrzeń w Xiaomi?

Ikona kosza pozwalająca usunąć drugą przestrzeńPrzycisk usuń drugą przestrzeń

Żeby, usunąć drugą przestrzeń w Xiaomi, należy:

 1. Otworzyć ustawienia
 2. Potem wybrać zakładkę specjalne funkcje
 3. W kolejnym kroku wcisnąć przycisk druga przestrzeń
 4. Następnie kliknąć ikonę kosza w prawym górnym rogu ekranu
 5. Na końcu wybrać usuń

Alternatywnie, jeżeli dodatkowa przestrzeń jest już otwarta, wystarczy otworzyć ustawienia, wybrać nazwę funkcji i na dole ekranu kliknąć usuń drugą przestrzeń.

Trzeba pamiętać, że dane z dodatkowej strefy również zostaną wówczas usunięte.

Podsumowanie poradnika

Druga przestrzeń to przydatna funkcja, która umożliwia dodanie plików, aplikacji czy innych dokumentów do osobnej strefy. Co istotne, dostęp do drugiego wymiaru może być dodatkowo zabezpieczony przed niepowołanymi rękami za pomocą hasła lub odcisku palca.

Udostępnij wpis: