Samsung Tryb Awaryjny Co to jest? Jak włączyć?

Tryb Awaryjny to funkcja, jaką odnaleźć można w telefonie Samsunga. Do czego służy? Jak ją włączyć lub wyłączyć? Zapraszam do poradnika!

Samsung Tryb Awaryjny Co to jest i jak włączyć?

Co to jest Tryb Awaryjny?

Tryb Awaryjny jest to funkcja umożliwiająca znaczące oszczędzanie energii, a także pozwalająca wysłać do wybranego uprzednio kontaktu wiadomość z przybliżoną lokalizacją, w której znajduje się użytkownik.

Trzeba jednak pamiętać, iż po włączeniu tego trybu będziemy mieli dostęp tylko do niektórych funkcji telefonu. Nie skorzystamy wówczas z większości aplikacji, nie zrobimy zdjęcia czy filmu, nie działać będzie Always On Display. Nie będzie można nawet zrobić zrzutu ekranu.

Jak go włączyć w telefonie Samsunga?

Skrót trybu awaryjnegoJak włączyć tryb awaryjny?

Żeby włączyć omawiany tryb, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania. Następnie na ekranie ujrzymy trzy opcje, spośród nich wybieramy tryb awaryjny. Przy pierwszym uruchomieniu zobaczymy komunikat wyjaśniający, czym jest ta funkcja, a także zasady i warunki, z którymi będzie trzeba się zapoznać.

Przy kolejnych próbach uruchomienia na ekranie wyświetlać się będzie tylko krótka informacja. Na samym dole znajduje się przycisk włącz, który należy kliknąć. Sam proces włączania może chwilę potrwać.

Jak wygląda Tryb Awaryjny?

Po jego uruchomieniu ujrzymy uproszczoną wersję interfejsu. Od góry zobaczyć będzie można napis tryb awaryjny, a także krótką informację o oszczędzaniu energii. Poniżej znajdować się będą skróty do latarki, alarmu awaryjnego, udostępniania lokalizacji, telefonu oraz do przeglądarki internetowej od Samsunga.

Samsung Tryb Awaryjny Jak wygląda?

Obok nich znajdować się będzie symbol plusa, za jego pomocą możemy dodać inne aplikacje. Jednak pamiętać należy, iż wybór ograniczony będzie do wybranych programów. Wśród nich można znaleźć aplikacje takie jak: e-mail, facebook, mapy, twitter.

Na dole ekranu głównego znajdować się będzie ikona baterii wraz z procentem jej naładowania, a także szacowanym czasie działania, jaki pozostał przy obecnym naładowaniu urządzenia.

Całość wyświetlana jest na czarnym tle, tak aby dodatkowo oszczędzać baterię. Na samym dole znajduje się przycisk połączenia alarmowe.

Pasek ze skrótami

Korzystając z omawianego trybu mamy również dostęp do paska ze skrótami. Jednak liczba skrótów jest bardzo ograniczona. Odnajdziemy tutaj przełączniki odpowiedzialne za: Wi-Fi, Bluetooth, Tryb Offline, Dane komórkowe i Lokalizację.

Jak usunąć aplikacje?

Samsung Tryb Awaryjny Jak usunąć aplikacje?

Istnieje również możliwość usunięcia aplikacji z tego specjalnego trybu. W tym celu należy kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu, a następnie należy wybrać usuń aplikacje. Potem pozostaje wcisnąć symbol minusa znajdujący się obok ikony. Na końcu trzeba wybrać gotowe na dole ekranu.

Ustawienia

Mając włączony ten tryb nadal mamy dostęp do ustawień, choć są one bardzo uproszczone. Żeby się do nich dostać, należy wybrać ustawienia (wcześniej trzy kropki). Znajdziemy tutaj dostęp do sekcji takich jak: Wi-Fi, Bluetooth, Tryb offline, Sieci komórkowe, Lokalizacja, Dźwięk, Jasność, Dostępność.

Kontakty alarmowe

Samsung Tryb Awaryjny Kontakty ratunkowe

Żeby dodać kontakty do alarmowych, należy najpierw uruchomić opisywany tryb, a następnie wybrać sekcję kontakty alarmowe (najpierw trzy kropki). Następnie w prawym górnym rogu ekranu należy kliknąć edytuj.

Dodawanie członka grupy

W kolejnym kroku wybieramy dodaj członka grupy. Następnie zaznaczamy kontakty do dodania i klikamy gotowe. Na końcu pozostaje wcisnąć przycisk zapisz. Żeby z kolei usunąć kontakt, w tej samej sekcji należy kliknąć symbol minusa umieszczony obok niego. Jak możemy przeczytać na dole ekranu:

Do tych kontaktów będzie można zadzwonić bez odblokowywania telefonu.

W tej samej sekcji odnajdziemy również opcję: ratunkowe informacje medyczne. Po jej wybraniu dane takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, obraz profilowy i dane medyczne będą wyświetlane na ekranie blokady.

Jak wyłączyć Tryb Awaryjny?

Żeby wyłączyć tryb awaryjny w telefonie Samsung, należy:

  1. Kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu
  2. Następnie wybrać wyłącz

Wysyłanie wiadomości SOS

Ustawienia w smartfonie SamsungSamsung Włączanie funkcji wysyłanie wiadomości sos

Żeby wiadomość SOS z lokalizacją została wysłana, trzeba najpierw w ustawieniach wskazać kontakt, do którego zostanie ona wysłana. W tym celu wchodzimy do ustawień telefonu, a następnie wybieramy sekcję zaawansowane funkcje. Potem należy kliknąć wysyłanie wiadomości SOS. Następnie trzeba włączyć wspomnianą funkcję przyciskiem u góry ekranu.

Informacja o użyciu przycisku wysyłania

Przy pierwszym uruchomieniu zobaczymy informację o użyciu przycisku zasilania. Następnie na ekranie pojawią się zasady i warunki, z którymi należy się zapoznać. W kolejnym kroku będzie trzeba wskazać odbiorcę, do którego taka wiadomość zostanie wysłana. Potem należy kliknąć dodaj odbiorcę, a następnie wybrać go z kontaktów lub wpisać numer (opcja utwórz kontakt).

Dodatkowo możemy zaznaczyć opcje pozwalające dołączyć do takiej wiadomości obrazy i nagrania dźwięku. Co istotne, żeby skorzystać z tej funkcji, nie musimy mieć włączonego trybu awaryjnego. Żeby wysłać wiadomość, trzeba wcisnąć 3 razy przycisk zasilania.

Z kolei mając włączony tryb awaryjny, możemy również wybrać opcję o nazwie udostępnianie lokalizacji. Wówczas, jeżeli wskazaliśmy kontakt alarmowy, możemy szybko wysłać wiadomość ze swoją lokalizacją. Jeżeli nie wybraliśmy wcześniej takiego kontaktu, to odbiorcę będziemy musieli wskazać przed wysłaniem.

Podsumowanie

Tryb Awaryjny to jedna z wielu funkcji, jaką odnaleźć można na urządzeniach Samsunga. Pozwala ona w nagłych sytuacjach wydłużyć czas działania na jednym ładowaniu, a także umożliwia poinformowanie rodziny czy znajomych o naszej lokalizacji. Pamiętać należy, iż mamy wówczas dostęp tylko do niektórych aplikacji i funkcji. Nie skorzystamy wówczas choćby z aparatu, always on display czy nie zrobimy zrzutu ekranu.

Udostępnij: