Tryb bezpieczny w telefonie Samsung Jak wyłączyć?

Tryb bezpieczny to ważna funkcja w smartfonie. Jak włączyć lub wyłączyć tę opcję w telefonie Samsung? Do czego służy ten tryb? Zapraszam do poradnika!

Tryb bezpieczny w telefonie Samsung poradnik

Co to jest tryb bezpieczny w telefonie?

Tryb bezpieczny (Safe Mode) to funkcja w telefonie po włączeniu, której działają tylko aplikacje systemowe. Służy do sprawdzania, czy zewnętrzne programy nie powodują problemów z urządzeniem, takich jak np. spowolnione działanie, czy samoczynne restarty smartfona.

Co więcej, ta opcja jest przydatna także podczas sprawdzenia, czy pobrane aplikacje nie powodują, że szybkie ładowanie nie działa.

Jak włączyć tryb bezpieczny?

Przycisk wyłączanie zasilaniaWłączanie trybu bezpiecznegoTryb bezpieczny po włączeniu

Aby włączyć tryb bezpieczny, trzeba:

  1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania
  2. Następnie kliknąć i przytrzymać przycisk wyłączanie zasilania
  3. Na końcu wybrać tryb bezpieczny

W tym momencie smartfon zostanie uruchomiony ponownie.

Po aktywowaniu omawianej funkcji w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany będzie napis tryb awaryjny (nie jest on widoczny na zrzucie ekranu).

Może być to nieco mylące. To dlatego, że w systemie dostępna jest również inna funkcja o tej samej nazwie. O właściwym trybie awaryjnym jest w tym poradniku.

Co więcej, włączony zostanie tryb offline (samolotowy). Można go jednak wyłączyć i korzystać z Wi-Fi, połączenia Bluetooth czy danych komórkowych.

Sposób nr 2 - Przycisk zmniejszania głośności

Tryb bezpieczny można aktywować również przy pomocy przycisku ściszania.

W tym celu trzeba włączyć telefon, a następnie, gdy pojawi się logo Samsung wcisnąć i przytrzymać przycisk zmniejszania głośności (ściszania).

Aplikacje w Safe Mode

Gdy safe mode jest włączony, to aktywne są tylko aplikacje systemowe. Ikony od wszystkich pozostałych programów są szare.

Komunikat pobrana aplikacja została wyłączona w trybie awaryjnym

Po kliknięciu takiej ikony pojawi się komunikat o następującej treści:

Pobrana aplikacja została wyłączona w trybie awaryjnym.

Jak wyłączyć tryb bezpieczny w telefonie Samsung?

Powiadomienie tryb bezpieczny został włączonyPrzycisk wyłącz tryb bezpieczny

Żeby wyłączyć tryb bezpieczny w telefonie Samsung, należy:

  1. Otworzyć belkę powiadomień
  2. Potem kliknąć napis: tryb bezpieczny został włączony
  3. Na końcu wybrać wyłącz na dole ekranu

Po wykonaniu powyższych kroków telefon zostanie uruchomiony w standardowym trybie.

Należy pamiętać, że odpowiednie powiadomienie na pasku może pojawić się dopiero po kilku sekundach.

Alternatywnie, zamiast korzystać z powyższych kroków, można po prostu samemu uruchomić telefon ponownie. Efekt będzie taki sam.

Jeżeli restart smartfona nie udałby się, to warto sprawdzić, czy etui nie jest przyczyną problemu.

Podsumowanie poradnika

Podsumowując, safe mode to tryb w telefonie, w którym działają tylko aplikacje systemowe. Pozwala sprawdzić, czy zewnętrzne programy nie powodują problemów z urządzeniem.

Udostępnij wpis: